Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του καταστήματος Locoss.com διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Αναλυτικές πληροφορίες για τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο link του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA) kwdikas-deontologias