Έκδοση τιμολογίου βάσει των παρ. 5 & 6 του άρθρου 39α (Ν. 2859/2000)

Η Locoss ενημερώνει τους πελάτες της ότι η τιμολόγηση εμπορευμάτων (κινητά τηλέφωνα, laptop, tablet και παιχνιδομηχανές) βάσει του  άρθρου 39α του Ν.2859/2000 & ΠΟΛ.1150/29.9.2017, θα πραγματοποιείται αυστηρά με βάση όσα ορίζονται στις ανωτέρω διατάξεις.

Για την επιβεβαίωση των παραγγελιών με τιμολόγιο βάσει των ανωτέρω διατάξεων είναι απαραίτητο να τηρηθούν τα παρακάτω:

Αποστολή αντιγράφων της σελίδας του Taxisnet  της επιχείρησης με email στο info@locoss.com των εξής:

α.  Προσωπ. πληροφόρηση > Στοιχεία Μητρώου > Επιχείρησης , όπου φαίνεται το καθεστώς υπαγωγής ΦΠΑ της επιχείρησης και οι ΚΑΔ (κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας).
β. Προσωπ. πληροφόρηση>Στοιχεία Μητρώου> Νομικού προσώπου, όπου φαίνεται ο Νόμιμος εκπρόσωπος (διαχειριστής της επιχείρησης) από το taxis με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης σε εμφανές σημείο, το πολύ 1 ημέρα πριν την παραγγελία σας.
γ. Επικυρωμένο έγγραφο τραπέζης που αποδεικνύει ότι ο λογαριασμός είναι εταιρικός και ανήκει στο ίδιο ΑΦΜ και Tαυτότητα νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.
δ. ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ και το Καταστατικό της εν λόγω επιχείρησης.
ε. Αποστολή του καταθετηρίου όταν ολοκληρωθεί το έμβασμα από τον εταιρικό σας λογαριασμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επιβεβαίωση της ιδιότητας του υποκείμενου και του δικαιώματος έκπτωσης του αγοραστή, δηλαδή ότι είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, ο πωλητής έχει υποχρέωση να ζητά από τον αγοραστή ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕ ΦΠΑ

Σε παραγγελία από επαγγελματία θα πρέπει αυτός να είναι ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων. Απαιτείται, δηλαδή, να μην διαθέτει τα προϊόντα  ως μεταπωλητής - ενδιάμεσος  (έλεγχος ΚΑΔ) σε δευτερογενή αγορά καταναλωτών. Η εταιρία μας επειδή δεν είναι εφικτό να έχει μεγάλο απόθεμα προϊόντων, ως ηλεκτρονικό - διαδικτυακό κατάστημα, στηρίζει αποκλειστικά και μόνο τη λιανική και όχι τη χονδρική πώληση και δέχεται παραγγελίες μέσα σε ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα από επαγγελματίες για ένα (1) τεμάχιο ετησίως.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παραγγελίες που αφορούν επιτηδευματίες με κύρια ή δευτερεύουσα Δραστηριότητα πώληση κινητής τηλεφωνίας δεν θα εκτελούνται. Δεν επιτρέπεται η διάθεση των προϊόντων ως μεταπωλητής – ενδιάμεσος σε δευτερογενή αγορά καταναλωτών.

Τα αντίγραφα θα πρέπει να αναφέρουν και την ημερομηνία δημιουργίας του εγγράφου η οποία θα πρέπει να είναι το αργότερο η προηγούμενη της παραγγελίας σας.

Η πληρωμή των παραγγελιών θα πρέπει να γίνεται με κατάθεση, από τον λογαριασμό της εταιρείας σας.

Σχετικά με την παράδοση των προϊόντων:
Σε περίπτωση αποστολής, η αποστολή θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά στην έδρα της επιχείρησής σας.

Στη συνέχεια η εταιρεία μας θα πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους, για την ορθότητα και την διασταύρωση των στοιχείων που μας δίνονται και θα εκδίδει το τιμολόγιο βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για να προχωρήσετε στο έμβασμα.

  • Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεν ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε ο ΦΠΑ 24% θα χρεωθεί κανονικά στο τιμολόγιο.
  • Τα προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α (Ν.2859/2000) θα τιμολογούνται κανονικά με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις.

Βάση του άρθρου 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής.

Σε περίπτωση που δεν έχουμε λάβει τα παραπάνω έγγραφα εντός 48 ωρών ή δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να προχωρήσετε σε νέα.

H εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία εφόσον δεν πληρούνται, εν μέρει ή και συνολικά, τα παραπάνω. Κανενός άλλου είδους συναλλαγή ή παραλαβή δεν καθίσταται αποδεκτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η απαλλαγή Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών και με την παραγρ. 5 & 6 του άρθρου 39α, δεν είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Δεν αρκεί μόνο η αποστολή του Α.Φ.Μ., αλλά όλα τα έγγραφα που αναφέρονται, διαφορετικά θα τιμολογούνται κανονικά όλα τα εμπορεύματα με ΦΠΑ 24% σε όλες τις επιχειρήσεις ή θα ακυρώνεται η παραγγελία.

ΔΕΝ απαλλάσσεστε του ΦΠΑ. Είστε υποχρεωμένοι να τον καταβάλετε εσείς!

Δεν γίνονται δεκτά τα αιτήματα ακύρωσης απόδειξης, μετά την παραλαβή του προϊόντος, με αντίστοιχη έκδοση τιμολογίου, γιατί αφενός για την εταιρία μας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία με πολύ αρνητική εντύπωση στην ΔΟΥ να ακυρώνονται αποδείξεις εξωλογιστικά και αφετέρου αντιβαίνει στους όρους χρήσης του καταστήματός μας.

Για να έχουμε ευχαριστημένους και ικανοποιημένους καταναλωτές, πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τους εξυπηρετούμε όσο το δυνατόν καλύτερα όλους τους. Γιαυτό το λόγο και επειδή δεν είναι εφικτό να έχουμε μεγάλο απόθεμα προϊόντων, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεχόμαστε παραγγελίες για ένα (1) τεμάχιο.

Αν δεν συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους παρακαλώ όπως να μην ανοίξετε την συσκευασία σε περίπτωση που την έχετε παραλάβει μέσω courier και να μας την επιστρέψετε για να σας δώσουμε τα χρήματα σας πίσω αλλιώς ισχύουν τα ως άνω.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας
Η ομάδα της locoss.com